مراسم قرعه کشی شهر بازی مجتمع ستاره یزد به همراه جوایز ارزنده ...


. زمان : دوشـنبه هر هفته